Halberg og Gundersen er to fynske familieejede virksomheder gennem foreløbig 5 generationer. Halberg startede sin virksomhed i 1887 og Gundersens er godt 20 år ældre - fra 1864. Begge virksomheder har deres rødder inden for produktion og salg af pibetobak. Halberg med Mac Baren og Gundersen med Orlik - stadig i dag verdens to største producenter af pibetobak, og dermed var de to familier i mere end 100 år konkurrenter.

I dag har de to tidligere konkurrenter knyttet helt anderledes tætte bånd. Famililen Gundersen er eksempelvis repræsenteret i bestyrelsen i Halberg A/S, og sammen har de to tidligere rivaler desuden etableret produktion af røgfri tobak, nemlig skrå, i selskabet Lakrisan Tobacco Company A/S. Også på investeringsområdet etableredes for et par år siden et samarbejde. Både Halberg og Gundersen har i en lang årrække forvaltet voksende værdipapirporteføljer. Hver især med den konservative, forsigtige og langsigtede tilgang, som kendetegner familieejede virksomheder, som har været i stand til at overleve og vokse gennem generationer.

Du kan læse mere om Halberg og Gundersen på www.halberg-as.dk og www.agsnus.com.