Kære investorer,

Halberg-Gundersen Invest betaler i dag udbytte på 7,20 kr. per andel. Så faldet i foreningens indre værdi og dermed i købs- og salgskurserne skyldes altså, at udbyttet er blevet fratrukket siden de kurser, man kunne se fredag, blev beregnet.

Beløbet på 7,20 kr. fratrukket udbytteskat på enten 27% eller 22% (afhængig af om man har investeret som privat person eller virksomhed) vil være på investorernes konti onsdag den 6/2-2019.

Med venlig hilsen

Great Dane A/S

Investeringsrådgiver for Halberg-Gundersen Invest Globale Aktier.