Offentliggjort: 2019-01-18 12:46:54 CET

Halberg-Gundersen Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Forventet udbytte for 2018

Det forventede udbytte for 2018 for afdeling Globale Aktier fremgår af nedenstående skema.
Det forventede udbytte er angivet som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr andel)
Globale aktier DK00060579423 7,20

 

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2018 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes
udbetalt den. 4. februar 2019

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til a conto udbytte:    1. februar 2019

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til a conto udbytte:  4. februar 2019

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:  6. februar 2019

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter
bestyrelsens møde den 25. februar 2019, hvor årsrapporten behandles, og godkendt af
generalforsamlingen den 25. marts 2019.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf.
3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

pdf icon