Halberg-Gundersen Invest
Selskabsmeddelelse

Forventet udbytte for 2016

Det forventede udbytte for 2016 for afdeling Globale Aktier fremgår af nedenstående skema.

Bestyrelsens forslag til det endelige udbytte forventes offentliggjort umiddelbart efter
bestyrelsens møde den 22. februar 2017, hvor årsrapporten behandles. Det forventede
udbytte er angivet som kr. pr. andel á 100 kr. Udbytte udbetales umiddelbart efter den
ordinære generalforsamling den 24. april 2017.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. per andel)
Globale aktier DK00060579423 1,50

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør