Halberg-Gundersen Invest vil bevise, at det ikke behøver at koste 2% årligt - eller langt mere - at drive en aktivt forvaltet dansk investeringsforening med globale aktier. Omkostningsprocenten vil falde, jo større formuen bliver. Med andre ord: Stordriftsfordele. En klar mangelvare hos flertallet af de danske investeringsforeninger. Den marginale omkostningsprocent i vores forening lyder på 0,65%. Det vil sige, at omkostningsprocenten vil falde ned mod 0,65% i takt med at formuen vokser sig større. Skulle det eksempelvis lykkes foreningen at få formuen op på 1 mia. kroner, vil omkostningsprocenten komme under 0,75% - og dermed vil der være et højere afkast til medlemmerne.

I listen herunder kan du få overblik over foreningens omkostninger.

Omkostningsprocent   0,93
Emissionstillæg   0,20
Indløsningsfradrag   0,15
Depotbankgebyrer   0,05
Investeringsforvalter   0,25 ved formue < 100 mio. kr. og 0,10 af formue > 100 mio. kr. + 75 tkr. i fast honorar
Investeringsrådgiver   0,50 + 20% af merafkast til benchmark
ÅOP   0,98
Marginalomkostning   0,65

 

Vi har med glæde konstateret, at en stor del af de andre danske investeringsforeninger i løbet af 2015 har fjernet deres tegningsprovision. Vi bilder os ind, at vi måske har en lille 'aktie' i den ændring, for den fandt sjovt nok sted kort efter lancerigen af Halberg-Gundersen Invest. Hvor vi til en start havde pladsen for os selv, så er det nu blevet langt billigere at gå ind og ud af de fleste danske investerigsforeninger. Det såkaldte emissionstillæg er blevet reduceret - til glæde for alle danske investorer. 

I figuren herunder har vi sammenlignet ÅOP (den årlige omkostningsprocent) og emissionstillæg med de andre investeringsforeninger i IFB-kategorien Globale Aktier. Vi har udeladt passive indeksfonde og de såkaldte engrosafdelinger, ligesom vi har stillet krav om at foreningerne skulle være børsnoterede, så de kan købes af alle.

 

Omkostnings scatterplot